VİZYON & MİSYON

Her biri ülkemizin kendi sektörlerinde öncü konumda olan firmalarını barındıran Yalova Makine İhtisas OSB, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlama hedefiyle büyümeye devam etmektedir.

Yalova Makine İhtisas OSB olarak önceliğimizi çevreye veriyoruz. Yeşil OSB unvanını uluslararası boyutta kazanmak temel hedeflerimiz arasında ilk sırayı almaktadır. Bu doğrultuda gerekli altyapı ve üstyapı yatırımları yapmayı, OSB’nin ortak enerji tüketimlerini OSB içerisinde kurulacak güneş enerji santralinden temin etmeyi, arıtma tesisini ileri arıtma olarak dizayn ederek, arıtılan suyu sulama suyu olarak OSB katılımcılarının hizmetine sunmayı, yenilenebilir enerji yatırımları yaparak, OSB katılımcısının enerji birim fiyatlarını OSB’lerdeki ortamla fiyatlardan en az yüzde 20 daha uygun hale getirmek, limanlara, demiryolu bağlantısı yapmak suretiyle OSB katılımcısının nakliye maliyetlerini minimize etmeyi, OSB içerisinde antrepo- depo kurmak ve işletmek suretiyle OSB katılımcısının lojistik maliyetini minimize etmeyi, fabrika inşaatları aşamasında, yüzde yüzü OSB’ye ait YİMES İnşaat A.Ş. marifetiyle minimum bedelle ve uzun vadeli ödeme planlı ödeme kolaylıklarıyla fabrika inşaatları için katılımcının yatırım maliyetini minimize etmeyi ve son olarak kurulacak çevre laboratuvarı, ortak sağlık güvenlik birimi, atık yönetim tesisi ile katılımcının zorunlu gelir ve gider harcamalarını minimize etmeyi hedefliyoruz.

POLİTİKAMIZ

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (YMOSB) olarak, faaliyetlerini entegre yönetim sistemi standartlarına uygun şekilde sürdürürken vizyonumuz çerçevesinde, stratejik planınıza uygun olarak kaliteli, çevreye duyarlı ve enerji verimliliğini ön planda tutan, oluşturduğumuz süreçler aracılığıyla her tür bilgiyi güven altına alarak, kesintisiz ve üst seviyede hizmet sunma amacıyla, aşağıdaki hususları dikkate alarak ilerlemeyi kurum politikamız olarak benimsiyoruz ve aşağıdaki taahhütleri veriyoruz;

 • Katılımcıların ihtiyaç ve beklentileri ile memnuniyetini en üst seviyede karşılayan çözüm odaklı bir anlayış içinde güvenilir bir kurum olmayı,
 • Risk ve Fırsatları analiz ederek oluşabilecek sorunları ve faydalanılabilecek fırsatları tespit edebilmeyi,
 • Yönetim sistemlerinin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmayı,
 • Yasal şartlar ve diğer şartları yerine getirmeyi, yasal mevzuatlara uymayı,
 • Faaliyetlerini yerine getirirken işle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasını önlemek için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasını; tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için çalışma yapılmasını sağlamayı,
 • Enerji performansını ve enerji verimliliğini düzenli olarak ölçmeyi, enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması için faaliyetler yürütmeyi,
 • Acil durum planları yapmayı, bu planları komşu kuruluş, yasal makamlarla ve yetkililer ile paylaşmayı
 • Çalışanlarını ve tedarikçilerini Entegre Yönetim Sistemi performansının sürekli iyileşmesini sağlamaya yönelik, ilgili mevzuatlar hakkında bilgilendirmeyi, gelişmeleri inceleyip aktarmayı, entegre yönetim sistemi bilincine sahip kişiler haline gelmeleri için eğitime önem vererek farkındalığının ve bilincin oluşturulmasını sağlamayı
 • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılarken Kişisel Verileri yasal şartlara uygun şekilde muhafaza etmeyi,
 • Yeşil bir ekosistem kurmayı ve çevrenin korunması için çalışmalar yapmayı,
 • Katılımcılarımıza kesintisiz olarak faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları enerjiyi mümkün olan en düşük maliyetle en yüksek verimlilikle sunmayı ve Enerji kayıplarını en aza indirgeyerek enerjinin verimli kullanılmasını sağlamayı,
 • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı,
 • Çalışanların, tedarikçilerin, ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,
 • Her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi,
 • Faaliyetlerinde ve yönetim sistemlerini uygulama konusunda sürekli iyileştirme yapacak yöntemler bulmayı taahhüt ederiz.

YALOVA MAKİNE İHTİSAS OSB

HEDEFLERİMİZ

Yeşil OSB ünvanını uluslararası boyutta kazanmak. Bu doğrultuda gerekli tüm altyapı ve üstyapı yatırımlarını yapmak

01

OSB’nin ortak enerji tüketimlerini, OSB içinde kurulacak güneş enerji santralinden temin etmek

02

Arıtma Tesisini, ileri arıtma olarak dizayn ve inşa etmek, arıtma suyunu sulama suyu olarak OSB katılımcılarının hizmetine sunmak

03

Yağmursuyu göletleri yapmak suretiyle, yağmur sularının OSB katılımcılarının kullanımına sunmak

04

Yenilenebilir enerji yatırımları yaparak ve İndirici Merkez yatırımı yaparak, enerji birim fiyatlarının OSB’lerdeki ortalama fiyatlardan en az %20 daha uygun hale getirmek.

05