VİZYON & MİSYON

Her biri ülkemizin kendi sektörlerinde öncü konumda olan firmalarını barındıran Yalova Makine İhtisas OSB, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlama hedefiyle büyümeye devam etmektedir.

Yalova Makine İhtisas OSB olarak önceliğimizi çevreye veriyoruz. Yeşil OSB unvanını uluslararası boyutta kazanmak temel hedeflerimiz arasında ilk sırayı almaktadır. Bu doğrultuda gerekli altyapı ve üstyapı yatırımları yapmayı, OSB’nin ortak enerji tüketimlerini OSB içerisinde kurulacak güneş enerji santralinden temin etmeyi, arıtma tesisini ileri arıtma olarak dizayn ederek, arıtılan suyu sulama suyu olarak OSB katılımcılarının hizmetine sunmayı, yenilenebilir enerji yatırımları yaparak, OSB katılımcısının enerji birim fiyatlarını OSB’lerdeki ortamla fiyatlardan en az yüzde 20 daha uygun hale getirmek, limanlara, demiryolu bağlantısı yapmak suretiyle OSB katılımcısının nakliye maliyetlerini minimize etmeyi, OSB içerisinde antrepo- depo kurmak ve işletmek suretiyle OSB katılımcısının lojistik maliyetini minimize etmeyi, fabrika inşaatları aşamasında, yüzde yüzü OSB’ye ait YİMES İnşaat A.Ş. marifetiyle minimum bedelle ve uzun vadeli ödeme planlı ödeme kolaylıklarıyla fabrika inşaatları için katılımcının yatırım maliyetini minimize etmeyi ve son olarak kurulacak çevre laboratuvarı, ortak sağlık güvenlik birimi, atık yönetim tesisi ile katılımcının zorunlu gelir ve gider harcamalarını minimize etmeyi hedefliyoruz.

YALOVA MAKİNE İHTİSAS OSB

HEDEFLERİMİZ

Yeşil OSB ünvanını uluslararası boyutta kazanmak. Bu doğrultuda gerekli tüm altyapı ve üstyapı yatırımlarını yapmak

01

OSB’nin ortak enerji tüketimlerini, OSB içinde kurulacak güneş enerji santralinden temin etmek

02

Arıtma Tesisini, ileri arıtma olarak dizayn ve inşa etmek, arıtma suyunu sulama suyu olarak OSB katılımcılarının hizmetine sunmak

03

Yağmursuyu göletleri yapmak suretiyle, yağmur sularının OSB katılımcılarının kullanımına sunmak

04

Yenilenebilir enerji yatırımları yaparak ve İndirici Merkez yatırımı yaparak, enerji birim fiyatlarının OSB’lerdeki ortalama fiyatlardan en az %20 daha uygun hale getirmek.

05