SOSYAL HİZMETLER

YALOVA MAKİNE İHTİSAS OSB

MESLEK LİSESİ

21. yüzyılın getirdiği teknoloji ile değişen dünya gerçeği göstermektedir ki sadece üretebiliyor olmak yeterli değildir. Küreselleşen dünya ve ticaret ile artık daha hızlı, daha kaliteli ve rekabetçi üretim şartlarını oluşturmak kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

Yerli ve millî üretimi ekonomik, sosyal ve çevre şartlarının ortak paydasında gerçekleştirmek ve üretimi sağlayabilecek özelliklere sahip millî iş gücünü yetiştirebilmek en önemli ihtiyaçlarındandır. Sanayicinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını rekabetçi ortamda üretim faaliyetlerine güvenle devam ettirecek olan meslek liselerine önem vermek günümüzün en önemli gerçeğidir.

Bu kapsamda Yalın ve Yenilikçi OSB anlayışıyla ele aldığımız “Yeni Nesil Meslek Lisesi” kapsamında iş birliğinde bulunduğumuz Şehit Sercan Yazar ile protokol imzalanarak ilan edilmiştir. Bu bağlamda oluşturduğumuz sonuçlarla iş garantili yeni nesil meslek lisesinin vizyon ve misyonunu belirleyerek çalışmalarımızı başlattık.

Öğrencilerin OSB kültürüne daha yakın hissetmeleri amaçlanarak bütün fiziksel dönüşümlerin ötesinde öğrencilerimizin Yeni Nesil OSB hayaline sarılmış olmaları için ilk günden beri atmış olduğumuz adımlarda hızlı ve öğrenci odaklı çalışmalar yürütmekteyiz.

OSB’mizde istihdam edilecek öğrencilerin sanayicilerimizin başlıca üretim tekniklerine hâkim olmasının üretim esnasında daha verimli çalışma modeli oluşturmayı hedeflemekteyiz. Bu vizyon ışığında “Uygulamalı Oyunlaştırılmış Yalın Model Eğitim” sınıfı kuruldu. Meslek lisemizdeki kıymetli öğretmenlerimize Yalın üretim ve yalın düşünce felsefesini, teorik eğitimlerle ve meslek lisesinde kurduğumuz Yalın Model Fabrikadaki uygulamalı eğitimlerle aktarmaya çalışarak öncelikli olarak eğitmenlerin eğitimine başlandı.

12. Sınıf öğrencilerimizin staj yaptığı firmalara ziyaretler gerçekleştirildi. Akabinde, 11 ve 12. Sınıf öğrencilerimize model fabrikada yalın üretim eğitimleri vererek öğrendikleri bilgiler ışığında firmalarda iyileştirmeler yapmaları istendi ve böylelikle dönüşüm sürecini hızlandırılmış oldu. OSB bünyesindeki üretim tesislerinde tam zamanlı istihdam garantisi sağlama hedefiyle oluşturulan protokol kapsamında sanayicinin talep ettiği nitelikte insan kaynağının yetişmesine destek verecek alan/dallarda eğitimler geliştiriyor ve bu eğitimleri okul bünyesindeki tüm öğrencilere uygulayacak şekilde planlıyoruz. OSB içerisinde kurulması planlanan Yalın Model Fabrika eğitimlerinden oluşan eğitim planı dahilinde öğrencilere İşletmelerde Beceri Eğitimi Stajı ve Yaz Dönemi Stajlarını OSB bünyesindeki açılacak üretim tesislerinde yapabilmeleri ile ilgili yardımcı oluyor ve olmaya devam ediyoruz.

Projemiz ile ayrıca bu liseden mezun olan öğrencilerden lise diplomasına ek olarak ustalık belgesi olan ve yalın eğitimlerini de başarıyla tamamlayıp başarı sertifikasına hak kazananlara OSB bünyesindeki üretim tesislerinde tam zamanlı istihdam sağlanmasını hedeflemekteyiz.