(OSBÜK) 16. GENEL KURUL TOPLANTISI

24 Mart 2018 tarihinde Ankara’da toplanan OSB’ler Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) 16. Genel Kurul toplantısına Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Dr. Faruk ÖZLÜ, Bakanlık Müsteşarı Sayın Dr. Veysel YAYAN, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teftiş kurulu Başkanı Sayın Kibar ALTUNAL katılım sağlamışlardır. Bu toplantıda Başkanımız Süheyl ERBOZ, 7033 sayılı yasa gereği, yeniden teşkilatlanacak olan OSBÜK’ ün Genel Kurul’a sunduğu bütçe üzerinde söz almış ve 2018-2019 dönemi için OSB’lerin ödeyeceği aidatlar konusunda görüşlerini belirtmiştir. Bilahare dilekler ve temenniler kısmında söz alarak kuruluş halinde olan OSB arazileri üzerindeki arsa simsarlarından şikayetçi olmuş, ayrıca kötü niyetli bir takım STK’ların kurulma aşamasında olan OSB’ler hakkında idari mahkemelerde dava açarak bu projelerin iptal edilmesi yönündeki kötü niyetli çabalarının gözlemlendiği bu iki konuya, toplantıda bulunan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan çözüm getirilmesini talep etmiştir. Son olarak da ülkemizin bütün bölgelerinde şiddetle ihtiyacı duyulan ara elemanların temininde önemli bir kaynak olan Meslek Lisesi Mezunlarının %13 ‘nün mezuniyet sonrasında sanayiye dönüş yaptıklarını belirterek, bu konuda toplantıya katılan ilgili bürokratların dikkatini çekmiştir.