KATILIMCI DESTEK

YALOVA MAKİNE İHTİSAS OSB

UR-GE DESTEK PROJELERİ

YALOVA MAKİNE İHTİSAS OSB UR-GE PROJESİ

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından “2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında gerçekleştirdiğimiz “Otonom ve İmalat Sanayi Otomasyonu Makine Teknolojileri” UR-GE Projesi kümemize katılan 20 firmamız ile birlikte başladık.

Proje kapsamında seçilen sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın Uluslararası alanda rekabetçiliğinin gelişmesi, ihracatlarının sürdürülebilir olarak artırılması, şirket içi yapılanmanın ihracat stratejilerine uygun hale getirilmesi, şirketlerin ihracata yönelik insan kaynağı yetkinliğinin artırılması, şirketlere sistematik dış ticaret ve pazar araştırması yetkinliği kazandırılması ve hedeflenen yeni pazarlarda ihracata başlamalarının sağlanması amaçlanmaktadır.